BEM polje može se koristiti klinički kao primarna terapija ili kao dodatna terapija zajedno sa drugim tretmanima.
Ovde je dat istorijat terapija pulsirajućim magnetnim poljem, a prezentirana su neka ikustva i izvedena ispitivanja sa rezultatima koja su obavljena u svetu.

History of Pulsed Electro Magnetic Field Therapy.pdf
Clinical Studies Pulse gen.pdf
Low energy pulsing electromagnetic fields modify biomedical processes.pdf