15
NOV
2014

Magnetno polje

Zemlja se ponaša kao veliki prirodni magnet: severni magnetni pol Zemlje nalazi se u blizini južnog geografskog, a južni u blizini severnog geografskog pola. Severni pol magnetne igle kompasa okrenut je uvek prema severnom geografskom polu Prirodno energetsko magnetno polje i pri...
15
NOV
2014

Uticaj magnetnog polja na život i zdravlje

Kao zvezde i planete koje se kreću u svojim galaktičkim orbitama, svaki atom ima jezgro oko kojeg se okreću pozitivno naelektrisani protoni i negativno naelektrisani elektroni koji stvaraju kružno magnetno polje. Svaki atom generiše elektromagnetno polje, koje zajedno sa svima...
15
NOV
2014

Pitanja magnetne terapije

Terapeutska primena elektromagnetske energije ima dva pristupa: INVAZIVNI, direktnom primenom jednosmerne struje na tkivo NEINVAZIVNI , indirektnim delovanjem na unutrašnjost ljudskog organizma. Neinvazivne metode lečenja su potekle od prvih iskustava sa radarima, kada je...
15
NOV
2014

Magnetizam i elektromagnetizam

Koja je razlika između stalnih magneta i elektromagnetnih naprava? Prosto rečeno, stalni magnet emituje magnetno polje, dok elektromagnetski uređaj daje i električno i magnetno polje. Magneti i elektromagneti su različite strane istog novčića. Međutim za razliku od novčića...
15
NOV
2014

Kontraverze polova

Kako su magnetni polovi dobili imena, zavisi od konvencija, a svi dogovori nisu isti. Tako na primer postoje magneti iz dve kompanije koje za iste polove daju različite nazive, jedna severni, druga južni pol. Moramo da razumemo da postoje dva načina da se imenuje severni pol na...
15
NOV
2014

Magneti i snaga magneta

Mogu biti: stalni polustalni Prave se od legure kobalta i platine 1/5 cobalta i 4/5 platine ) i tako se dobijaju najmoćniji magneti. Drugi se prave od legura Al, Ni, Fe, Co, Cu. Ovi su 10 puta jači od čelicnih magneta i 100 puta jači od zemljinog magnetnog polja. Snaga magneta...
15
NOV
2014

Naučna otkrića i primena bioelektromagnetizma – BEM

Ljudski organizam predstavlja složen kompleks različitih sistema i organa. Naročiti razvoj u pokušajima izučavanja ljudskog organizma ostvaren je u dvadesetom veku, pre svega zahvaljujući izuzetno brzom tehnološkom razvoju. Postalo je moguće objašnjenje suštine električnih pojava...
15
NOV
2014

Ćelijski potencijal

Ozbiljnije poznavanje funkcija živih organizama i njihovih organa nemoguće je bez poznavanja strukture ćelije. Ćelija je elementarna strukturna funkcionalna i genetska jedinica višećelijskog organizma. Primenom savremene elektronske opreme bilo je moguće tačno definisanje...
15
NOV
2014

Magnetni fluidi

Rusi su otkrili uticaj magneta na rast biljaka. Poznati jedanaestogodišnji period kod biljaka i životinja direktno je povezan sa magnetnim poljem sunca. Takođe je otkriveno da semena tretirana magnetima imaju veću plodnost. Shvatili su da mogu poboljšati zdravlje lju...
15
NOV
2014

Magnetni fenomeni

Biomagnetna energija tela je koncentrisana u određenim delovima tela u zavisnosti od ciklusa koji se odigravaju u toku dana ili sezone. Ona takođe može biti skoncentrisana na određenim površinama na zemlji koje na neobjašnjiv način mogu da zadrže magnetnu silu. Povećane...